Szukaj
  • WINDTAK

Europejskie Forum Gospodarcze w ŁodziEuropejskie Forum Gospodarcze od lat stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw dzielą się swoimi doświadczeniami oraz poszukują nowych obszarów rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i możliwości.

Na jednym z paneli pt. GOSPODARKA CYRKULARNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW, prezes zarządu WINDTAK, Maciej Karczewski mówił o istocie ponownego wykorzystania energii w gospodarce tak jak to się ma np. z tworzywami sztucznymi jak opakowania PET. Okazuje się że racjonalne wykorzystanie energii i jej odzyskiwanie z istniejących procesów produkcyjnych jest podstawą stworzenia kompletnego systemu gospodarki cyrkularnej.


0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie