top of page
  • Zdjęcie autoraWindTAK Sp. z o.o.

Energetyczny powiew ze świata w stronę Łodzi.W dniach 5-7 marca 2019 roku, po raz pierwszy w Polsce eksperci ds. energetyki wiatrowej Międzynarodowej Agencji Energii (IEA - International Energy Agency, Wind Technology Collaboration Programmes) spotkali się w celu omówienia nowego międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego rozproszonej energetyki wiatrowej.

Przedmiotem eksperckich ustaleń były nie tylko zagadnienia rozwoju innowacji i modyfikacji istniejącej infrastruktury czy unormowań technologicznych, lecz także szereg ustaleń związanych z otoczeniem branży m.in. uwarunkowania rynkowe, prognozy podaży i popytu, dystrybucja, logistyka, planowanie przestrzenne, społeczna akceptowalność nowych rozwiązań, przekwalifikowanie istniejącej i wykształcenie nowej generacji inżynierów i techników, a także kwestie klimatyczne.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zajmuje się m.in. rozwojem alternatywnych źródeł energii, opracowywaniem racjonalnych polityk energetycznych oraz międzynarodową współpracą w zakresie technologii energetycznych. Najnowsza inicjatywa IEA to rozpoczęcie prac w sektorze rozproszonej energetyki wiatrowej, dotyczących w szczególności turbin średniej wielkości (do 1,5 MW) generujących energię elektryczną na potrzeby lokalnych sieci energetycznych, bądź nawet konkretnych podmiotów: firm produkcyjnych, jednostek samorządu terytorialnego. Polska, pomimo członkostwa w IEA, nie uczestniczy w programach badawczych IEA w obszarze energetyki wiatrowej (ang. IEA Wind TCP). Dzięki staraniom dwóch łódzkich naukowców dr inż. Macieja Karczewskiego oraz dr inż. Piotra Domagalskiego, współpracujących z IEA, oraz przychylności JM Rektora PŁ Profesora Sławomira Wiaka istnieje realna szansa na przekonanie kręgów branżowych i decyzyjnych o korzyściach płynących z włączenia się do ww. obszarów współpracy. Naukowców i animatorów rozwoju energetyki wiatrowej w Łodzi wsparli także przedstawiciele władz Instytutu Maszyn Przepływowych oraz Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, którym szczególnie zależy na rozwoju sektora OZE. Profesorowie Krzysztof Jóźwik (IMP) oraz Grzegorz Wielgosiński (WIPOŚ) przedstawili delegatom z m.in. USA, Chin, Korei Południowej, Irlandii, Hiszpanii, Austrii i Danii profil i potencjalne obszary współpracy swych jednostek.


Doskonałą okazją do omówienia zagadnień Programów Współpracy Technologicznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz roli Politechniki Łódzkiej w rozwoju technologii OZE było spotkanie podsumowujące u JM Rektora PŁ. Profesor Sławomir Wiak przyjął bowiem w swym gabinecie organizatorów Maciej Karczewskiego, Piotra Domagalskiego oraz lidera projektu - Pana Ian’a Baring-Gould’a reprezentującego słynne amerykańskie National Renewable Energy Laboratory (NREL) ze stanu Colorado w USA.


Strony zadeklarowały chęć nawiązania współpracy mającej na celu m.in. przystąpienie Polski do Programów Współpracy Technologicznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej, dające realny wpływ na świadome kształtowanie rozwoju energetyki wiatrowej, zarówno lądowej, jak i morskiej, w pełni rozwijającej i wykorzystującej krajowy potencjał naukowy, technologiczny i biznesowy.


W tym kontekście dobrym prognostykiem była deklaracja Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego opublikowana w przeddzień konferencji, podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii, które odbyło się 4 marca 2019 r. w Brukseli. Jak donosi branżowy portal Kierunek Energetyka - podczas posiedzenia Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r., kierownictwo resortu zapewniło, że zakładane są: „...Dwa istotne elementy rozwoju energetyki w przyszłości: pierwszym jest rozwój programu jądrowego. Drugim elementem jest większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatru na morzu oraz na terenach rolniczo-hodowlanych – w biogazowniach".


Miejmy zatem nadzieję, że #Polska ze swym potencjałem i rosnącym popytem na energię stanie się wkrótce bardzo dynamicznym i istotnym partnerem badawczym dla IEA.


12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page